PianolessenMotivatie
In mijn lessen staat (uiteraard) de leerling centraal. Wat zou je willen leren,
wat zou je op een gegeven moment willen kunnen spelen? Waar loop je warm
voor? Is dat de Mondschein sonate van Beethoven, of juist een fuga van Bach of een nocturne van Chopin? Of zou je wel eens een swingend muziekstuk willen spelen met jazz accoorden, of gaat je hart meer uit naar een pop ballad?

De weg
Wat je ook wilt leren, het zal in ieder geval niet van de ene op de andere dag gaan. Daarvoor is muziek te veelomvattend, en pianospelen is in wezen een complexe bezigheid. Dit moet je stap voor stap veroveren en verder ontwikkelen. Je start vanaf het punt waar je op dat moment staat en voor veel leerlingen en zeker voor jonge kinderen is dat vooraan. Maar belangrijk is het om te genieten van je kleine deel succesjes. Daar had je dat stukje toch mooi met twee handen foutloos gespeeld. In een ander stuk lukte het om de opbouw van zacht naar hard en weer terug op een mooie natuurlijke manier te laten verlopen. In weer een ander fragment was het gelukt om die prachtige melodie mooi boven de begeleiding uit te laten zingen etc. Als je de noten kunt spelen kun je meer aandacht hebben voor frasering, articulatie, dynamiek, en vooral proberen over te brengen wat het muziekstuk bij jou oproept. Als ik aan kinderen lesgeef, dan oefenen we ook veel samen. Ik gebruik behalve piano of keyboard ook regelmatig de gitaar (een hobby van mij) waarbij ik dan bv. de rechterhand partij speel terwijl de leerling de linkerhand oefent, en zo toch het geheel hoort. Of als het hele stuk met 2 handen lukt dan improviseer ik er een begeleidings partij bij, waarbij het samenspelen geoefend wordt. Als je een maal een basis hebt, kun je ook een andere weg gaan. We gaan kijken wat er voor soorten akkoorden zijn, hoe bepaalde akkoorden bij elkaar horen in een toonsoort en hoe je hier korte (of langere) akkoordenschema’s mee kunt maken. Op wat voor manieren kun je dit met twee handen spelen, wat voor ritmes zijn handig om te gebruiken. Hoe kun je deze schema’s gebruiken om mee te gaan improviseren etc. Dit is een werkwijze die vooral goed aansluit bij leerlingen die het leuk vinden om zelf wat te experimenteren aan de piano.

Techniek
De pianist moet op een gegeven moment beschikken over allerlei verschillende basis vaardigheden. Behalve etude boeken die te gebruiken zijn heb ik een paar pakketjes met korte maar effectieve oefeningen ontworpen en verzameld. Dit kan je veel tijd besparen.

Studeren
Hoe studeer je het beste een stuk in? Wat voor manieren kun je hiervoor gebruiken? Dit is een belangrijk onderdeel van de les. Iedere les zullen we samen aan de stukken studeren, en bepaalde plekjes onderhanden nemen.

Structuur van de muziek
Omdat ik er nieuwsgierig naar was hoe muziek in elkaar zat, wat voor wetmatigheden er zoal waren ben ik ook muziektheorie gaan studeren. In mijn lessen zal ik ook aandacht hebben voor de structuur van de muziek. In welke toonsoort zitten we? Waar zit de overgang naar die andere toonsoort (modulatie)? Wat voor accoord is dat? Waar eindigt het thema, is er ook een 2e thema, en waar begint dit dan? Wat is de globale vorm (opbouw) van het stuk etc.

Samenspel
Bij het samenspelen met iemand anders komen weer andere aspecten naar voren. Terwijl je zelf speelt, en je naar jezelf luistert moet je ook de ander kunnen waarnemen, en reageren op wat je hoort. Bij het samen spelen gebruik ik zoals gezegd ook regelmatig de gitaar. Als je het leuk vind kunnen we ook aandacht schenken aan het samen improviseren.

Bladmuziek
Behalve het feit dat ik een grote voorraad bladmuziek heb ben ik ook bezig met het zelf schrijven van vooral pianomuziek in verschillende moeilijkheidsgraden. Er zijn een paar boekjes in voorbereiding.

De lesruimte
De lessen vinden plaats in mijn studio aan de Klimopstraat 2. Het is een ruime lichte ruimte met een Schimmel vleugel, een digitale piano, keyboard, gitaar, laptop met internetaansluiting (en dus ook youtube), en mijn bibliotheek met boeken over muziek en veel bladmuziek (zo’n 1000 stuks)

Epta
Verder ben ik lid van de European Piano Teachers Association. De afdeling Nederland organiseert jaarlijks verschillende studiebijeenkomsten voor pianodocenten.

Proefles
Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een proefles aan te vragen. (tegen een lestarief)