MuziektheorieVanuit mijn interesse in de wetmatigheden en structuren in de muziek, ben ik
muziektheorie gaan studeren. Hierbij ga je allerlei muziekstukken onderzoeken
m.b.t. melodie, harmonie, beweging en vorm, en dit in hun historische context.
Voor een fuga van Bach gelden andere wetmatigheden dan voor een sonate van Beethoven, of voor een jazz-, of popnummer.

Allerlei voorbereidende kennis doe je op in de algemene muziekleer (o.a. notatie, toonladders, intervallen, akkoorden en hun omkeringen, maatsoorten e.d.) en je gehoor train je in de solfègelessen (op je gehoor herkennen van allerlei zaken uit de algemene muziekleer). Deze laatste twee vakken spelen ook een doorslaggevende rol bij het toelatingsexamen op het conservatorium. In deze zin leid ik ook op voor het toelatingsexamen, individueel of in groepjes. Van tijd tot tijd geef ik een cursus van blad zingen voor koorzangers, en verder privéles aan geïnteresseerden in de muziektheorie.